Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu

Aktualności

24 listopada 2017 23:40 | Aktualności

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przy współudziale Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego zorganizowało „Drzwi otwarte u przedsiębiorcy”. W ramach akcji uczniowie klas trzecich gimnazjum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego p. Krzysztofa Bławata i p. Łukasza Wesołowskiego uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem z CWRKDiZ w Poznaniu oraz mieli możliwość zwiedzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego ZETBEER Sp. z o.o. w Orzeszkowie. 

 


Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa, rozwijany na terenie szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres przypadający na lata szkoły gimnazjalnej, aczkolwiek już kończąc szkołę podstawową warto pomyśleć o swojej przyszłości. W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem, które ma bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Jak wskazują naukowe studia i potoczne obserwacje, młodzież jest najczęściej niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana do podjęcia tak ważnej decyzji, więc sytuacja wymaga szerszego włączenia nauczycieli i rodziców w podejmowanie przez uczniów decyzji edukacyjno – zawodowych. Pamiętać należy również o tym, że potrzeby uczniów w zakresie uzyskiwania porady zawodowej zmieniają się wraz z etapami przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru zawodu. To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadpodstawowych, ukierunkowanie na wybór języków obcych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.

Przeczytano: 411 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: