Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 PRZEWODNICZĄCA – Agata Ceglarek

ZASTĘPCA – Natalia Grajek

SKARBNIK – Karolina Michalak

SEKRETARZ – Natalia Judek