Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Adrianna Łodyga

Zastępca: Julia Łabecka

Skarbnik: Martyna Wojciechowska

Gazetkowi: Julian Woś, Jan Kruk, Małgorzata Mielcarek

Opiekun: Agnieszka Janecka