Psycholog

Strefa Empatia rusza!
Narodził się nowy pomysł! Przy współpracy z psycholog Anną Bilon z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzychodzie rozwijamy nowy projekt.
Zapraszamy wszystkich na naszego wspólnego bloga, który został stworzony z myślą o wspieraniu
Uczniów, Rodziców i Nauczycieli!
Zakres tematów poruszanych na blogu będzie szeroki, dlatego zachęcamy do zaglądania i komentowania!

Pozdrawiamy,
Olga Lehmann
Sandra Kisiel

https://strefaempatia.blogspot.com/

 


 

Sandra Kisiel Gabinet nr. 113
Godziny pracy psychologa szkolnego:
Środa: 08.30-15.30
Czwartek: 08:00-13.00
(można kontaktować się również za pośrednictwem dziennika elektronicznego)
Czym zajmuje się psycholog szkolny? Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną. Psycholog rozpatrzy indywidualnie każdą sprawę i wskaże odpowiednie środki zaradcze. W większości przypadków będą to zajęcia terapeutyczne lub konsultacje indywidualne prowadzone na terenie szkoły. Może się jednak zdarzyć, że konieczna będzie pomoc psychoterapeutyczna dla dziecka i jego rodziny, bądź też specjalistyczna (np. lekarza neurologa czy psychiatry dziecięcego) – w takich przypadkach będzie można uzyskać konkretną poradę odnośnie ścieżki dalszego postępowania. Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Psychoedukacja oznacza przekazywanie informacji o prawidłowościach rządzących naszym rozwojem psychicznym i społecznym. Profilaktyka jest działaniem mającym zapobiec wystąpieniu jakichś poważniejszych trudności, pokazującym jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw oraz tak kierować swoim życiem, by było ono satysfakcjonujące. Psychoedukacja i profilaktyka odbywa się w formie: zajęć integracyjnych i psychoedukacyjnych, w formie warsztatowo-treningowej. Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez spotkania indywidualne w konkretnych problemach: udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci. Zadaniem psychologa jest też wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia. Pomoc dla rodziców udzielana przez psychologa szkolnego ma też na celu umożliwienie im rozwijania swoich umiejętności wychowawczych. Uczniu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, gdy: chciałbyś z kimś porozmawiać, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy, stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło, masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu, masz problemy w relacjach z innymi uczniami, ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy. Rodzicu, do psychologa szkolnego możesz przyjść lub zadzwonić, gdy: chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu, potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji, martwisz się zachowaniem swojego dziecka, potrzebujesz pomocy psychologicznej.