Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.


*****************

III a poznaje zawody


***************

Ciekawy zawód moich rodziców

Kolejne spotkanie w świetlicy szkolnej z cyklu spotkań " Ciekawy zawód moich rodziców". Tym razem gościliśmy policjanta. Pan Ryszard Sobótka z Komendy Powiatowej z Międzychodu- tata naszego Świetliczaka  i Pani Kamila Skrzypczak z Komisariatu w Sierakowie w ciekawy sposób przedstawili dzieciom na czym polega ich praca. Czekamy na kolejne spotkania!