Działalność

 

GODZINY PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli na tyle elastycznie, że umożliwiają maksymalnie wykorzystywać bibliotekę i jej zbiory.

BIBLIOTEKA CZYNNA: 

 

ksiazki.gif [100x115]

Poniedziałek

 7.30 - 15.00

Wtorek

 7.30 - 15.00

Środa

 7.30 - 15.00

Czwartek

 7.30 - 14.30

Piątek

 7.30 - 12.30

 

W bibliotece:

  • chętnie cię widzimy
  • nie stawiamy stopni
  • do niczego nie zmuszamy

 

W bibliotece możesz:

  • wybierać i wypożyczać książki
  • czytać czasopisma
  • myśleć
  • szukać informacji
  • mieć spokój

 


DZIAŁALNOŚĆ

Działalność biblioteki obejmuje sferę dydaktyczną, wychowawczą oraz kulturalną. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
Jest wiele zadań, które realizuje biblioteka ZS. Oto niektóre z nich:

1. Przysposobienie uczniów do samokształcenia oraz do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu i do domu. Edukację czytelniczo-medialną, udzielanie różnego rodzaju informacji, pomoc w doborze odpowiedniej lektury.

2. Wyrabianie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wystawki, gazetki, gromadzenie wycinków prasowych w teczkach tematycznych.

3. Zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych i informacyjnych poprzez kontakt z książką oraz udział w imprezach i konkursach.

4. Zaangażowanie uczniów do współpracy z biblioteką, wyrabianie postaw społecznych poprzez pracę z Kołem Przyjaciół Wiedzy oraz łącznikami klasowymi.

Do efektywnych form promowania biblioteki i czytelnictwa należy zaliczyć m. in.:

Imprezy biblioteczne, np. "Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych", "Pasowanie na czytelnika", Walentynki"
Konkursy ze znajomości lektur, baśni, książek dziecięcych i młodzieżowych, dotyczące zdrowego stylu życia, ekologiczne itp.
- Wystawki okolicznościowe, tematyczne i nowości.
Gazetki i hasła.
Głośne czytanie książek.

Prasa prenumerowana przez BIBLIOTEKĘ:

1. Kumpel
2. Viktor Junior
3. Odkrywca
4. Wszystko dla szkoły
5. Biblioteka w szkole
6. Świetlica

 

Centrum Multimedialne  ZS w Kwilczu udostępnia nauczycielom i uczniom multimedialny sprzęt RTV (telewizor, kino domowe, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video) oraz rzutnik.

Biblioteka wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe oraz skaner, drukarkę i kserokopiarkę.
Dostęp do Internetu umożliwia zdobywanie informacji.