AAA
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” (Glenn Doman)

Nadanie imienia

 


Tadeusz Kościuszko w sukmanie – portret wykonany przez Leona Lehmanna w 1975 r., był wykorzystywany podczas akademii z okazji Dnia Patrona, obecnie stanowi ekspozycję sali historycznej (kopia stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego wzorowanego na jednym z portretów Kościuszki namalowanych przez Józefa Grassiego ok. 1794 roku). (fot. Krzysztof Girus)


 

N A D A N I E   I M I E N I A   S Z K O L E

 

Z inicjatywą przyjęcia przez Publiczną Szkołę Powszechną III stopnia w Kwilczu Patrona wystąpił kierownik Leon Kudełka. Swoją propozycję zaprezentował podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 12 lutego 1946 r. Grono nauczycielskie w składzie: Olga Jarocka, Edward Wojtkowiak, Ludwik Heinrich i Narcyz Kolanoś jednogłośnie przyjęło projekt kierownika, który miał wystąpić do odpowiednich władz w celu oficjalnego nadania imienia szkole. Zresztą nie czekając na decyzję władz oświatowych Leon Kudełka posługiwał się nazwą szkoły z Patronem, o czym świadczą wpisy w arkuszach ocen uczniów urodzonych w latach 1932-1946. Jednak oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Kwilczu imienia Tadeusza Kościuszki nastąpiło dopiero dwadzieścia lat później, na mocy dokumentu wydanego przez Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego – Jana Stoińskiego dnia 12 maja 1967 r. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 15 października 1967 r. w 150. rocznicę śmierci Naczelnika. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz oświatowych tj. inspektor szkolny Jan Furmanek i jego zastępca Eugeniusz Szumański oraz trzej podinspektorzy – Jadwiga Ciesielska, Bolesław Weber i Narcyz Kolanoś, a także kierownik szkoły Florian Mazurkiewicz na czele grona pedagogicznego w składzie: Józefa i Czesław Rębacz, Mirosława i Marian Stempel, Alfreda Silska, Zefiryna Pacholak, Alojzy Spychała, Eligiusz Lehmann i Ludwik Heinrich. Uroczystość odbyła się w wyremontowanej sali Domu Kultury w Kwilczu, którą wypełnili rodzice, młodzież i zaproszeni goście. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz, organizacji i instytucji oraz emerytowanych nauczycieli. Po akademii w całości poświęconej postaci Tadeusza Kościuszki odsłonięto gipsowe popiersie Naczelnika znajdujące się na ścianie honorowej Patrona w szkole.