Pedagog szkolny


ROK SZKOLNY 2019/2020


 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

8:00- 12:00

Środa

8:00 - 13:00


Czwartek

8:00 -13:00


Piątek

8:00 - 12:00


telefon:
612915241 wew. 27


 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Działalnością pedagoda szkolnego objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Pomoc, w różnej formie, kierowana jest do uczniów mających trudności wychowawcze, dydaktyczne, rodzinne oraz związane z okresem dorastania. W oparciu o dostarczone od rodziców opinie, orzeczenia i inne dokumenty prowadzona jest dokumentacja uczniów z trudnościami oraz dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Różnorodne formy pomocy mają charakter:

- porad,
- konsultacji,
- działań profilaktycznych,
- zajęć wyrównawczych,
- zajęć rewalidacyjnych, 
- zajęć logopedycznych,
- rozmów wspierających. 


 

Przed nami kolejny rok szkolnych zmagań. 

Pamiętaj o tym, że optymiści żyją dłużej i zdrowiej! 

 

1. Rzadko bywają zdziwieni faktem występowania trudności. 

2. Gotowi są przyjąć częściowe rozwiązania. 

3. Wierzą, że sami decydują o swojej przyszłości. 

4. Zaczynają wszystko od pocztąku. 

5. Nie dopuszczają do siebie czarnych myśli. 

6. Rozwijają w sobie wdzięczność. 

7. Wykorzystują wyobraźnie chcąc odnieść sukces. 

8. Są radośni nawet wtedy, gdy nie sprzyja im szczęście. 

9. Przekonani są o niegraniczonych możliwościach własnego rozwoju. 

10. Wnoszą dobroć w otaczający świat. 

11. Akeptują to czego nie mogą zmienić. 


Śmiech


 

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO URODZIN ZACNEJ JUBILATKI 

 

 

 

 

  ,,Są miejsca, czasy i ludzie,

                           których się nie zapomina.”

 

 

                               19 października 2019 r.  

 

 

 

W związku z Jubileuszem 100-lecia naszej Szkoły Podstawowej, zwracamy się z prośbą do wszystkich Osób, które są w posiadaniu ciekawych dokumentów archiwalnych w postaci zdjęć, kronik oraz materiałów filmowych.

 

Jeśli zechcecie Państwo nam pomóc i podzielić się z nami historią naszej szkoły, to prosimy o dostarczenie powyższych materiałów do sekretariatu szkoły. Każdy przyniesiony materiał będzie podlegał ewidencji, skopiowaniu lub wypożyczeniu-na warunkach wzajemnie ustalonych.

 

Z góry dziękujemy za wsparcie naszychprzygotowań i wszelką pomoc !     

 

 

 

Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego:

OL

  


 

 

O ZAGROŻENIACH I BEZPIECZEŃSTWIE W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

15 listopada w ramach działań profilaktycznych klasy IV i V SP spotkały się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Pan aspirant Waldemar Rymarski przybył na zaproszenie pedagoga szkolnego i wychowawcy kl. IV b. Prowadzący spotkanie z  dużym naciskiem odniósł się do przestrzegania prawa, zaczynając od regulaminu szkolnego, wzajemnych relacji oraz mądrego korzystania z Internetu.  Ciekawy przekaz wizualny, przykłady wzięte z życia i doświadczenie zawodowe to atuty tego spotkania, które niewątpliwie trafiały do uczniów, chętnie wypowiadających się.  Przy obecnych zagrożeniach w świecie wirtualnym    i realnym, czujność rodziców, szkoły oraz przekazywana wiedza decydują o bezpieczeństwie młodzieży.

Dziękujemy P. Waldemarowi Rymarskiemu  za  poświęcony czas oraz długoletnie    i konsekwentne wspieranie działań profilaktycznych w naszej szkole.

                                                                                                                                                                 OL

 


 

 

UROCZYSTE OBCHODY DNIA SYBIRAKA W KWILCZU

 

18 września 2018 r. obchodzono w Kwilczu  79. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Obchody te wpisują się w cykl uroczystości, które odbywają się w każdej gminie naszego powiatu, a zakończą się 22 września 2018 r. w Międzychodzie promocją książki ,,Nasza Sybiriada”.

 

Młodzież szkolna powitała gości i zaprezentowała program artystyczny zatytułowany ,,Doświadczeni okrutnym zesłaniem”, przygotowany przez P. Olgę Lehmann i P. Monikę Pestkę-Lehmann. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła P. Anna Stasik. W atmosferę tego okresu wprowadził nas krótki film dokumentalny, obrazujący dramatyczne  losy rodaków, masowo wywożonych do Kazachstanu i na Syberię. Elementem scenografii były portrety naszych lokalnych Sybiraków. ,,Szkolni aktorzy”, w  przejmujących tekstach, opowiadali o przeżyciach i tragedii polskich rodzin oraz pokolenia wojennego. Recytowane teksty i utwory muzyczne tworzyły sugestywny przekaz i wyrażały głębokie, patriotyczne treści. Reakcje publiczności i łzy wzruszenia świadczyły o tym, że młodzież trafiała do ich  serc…  

   -------------------------------------------------------------------------------

 

JAK SPRAWDZIĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI ?

 

CZYLI WYJAZD DO POZNANIA Z KLASĄ V C

 

13 listopada miałam przyjemność towarzyszyć klasie V c w wyjeździe do Poznania. Cele wycieczki, jak przystało na wychowawcę i nauczyciela WF-u, niewątpliwie rozwijały kulturę fizyczną i umiejętności radzenia sobie w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej.

 

Park trampolin i różnych atrakcji w ENERGI SUPER PARK uświadomiły mi, że moja kondycja nie jest tak dobra, jak sądziłam….w TERMACH MALTAŃSKICH to ja miałam nieco więcej możliwości (z uwagi na bezpieczeństwo uczniów) i chyba wszyscy doskonale bawiliśmy się, skacząc przez fale, płynąc z nurtem bądź stojąc pod ścianą wody (biczowanie uczniów bez przymusu..) Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Kwilcza. Dziękuję Wychowawcy i Klasie V c za wspólny wyjazd, wspaniałą atmosferę i dużą dawkę dobrej energii !

 

 


-------------------------------------------------------------------------------


 

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU !

 

W listopadzie, grudniu i styczniu realizujemy w kl. V-VIII oraz III G program Bądźmy poszukiwaczami autorytetu. W ramach tego programu uczniowie mieli okazję obejrzeć film tematyczny, zastanowić się nad różnicą, jaka istnieje pomiędzy idolem a autorytetem, a także wskazać osoby, które są dla nich autorytetem. Także dla rodziców zostały zaprezentowane trzy krótkie filmy: Obojętny, Tyran, Mistrz, które prezentują trzy różne postawy rodziców wobec swoich dzieci.

 

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

 

30 listopada uczestnicy wycieczki do Berlina pod kierownictwem P. Bogusławy Krupy mieli okazję obejrzeć bezcenne eksponaty starożytności w Muzeum Pergamonu. Niezwykły klimat tej epoki poczuliśmy w specjalnie dobudowanej rotundzie. Wirtualny, starożytny świat był na wyciągnięcie ręki i wyglądał bardzo realistycznie...

 

W Muzeum Techniki każdy mógł wsiąść na statek, zobaczyć liczne modele samolotów i samochodów z okresu, kiedy zaczęły się pojawiać. Różne techniczne wynalazki i niezwykłe ekspozycje sprawiły, że każdy mógł skupić swoją uwagę na tym, co go naprawdę zainteresowało. Wchodząc na najwyższe piętro budynku, mogliśmy podziwiać piękną panoramę Berlina.

 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń, wróciliśmy do Kwilcza.-------------------------------------------------------------------------------

 

ŚWIĄTECZNE PACZKI

 

                                         ,,  Tylko dobre uczynki zmieniają świat na lepszy…”

 

Dzięki zorganizowanej przez Szkolny Wolontariat zbiórce żywności 17 paczek trafiło do rodzin naszych uczniów. Większość została dostarczona bezpośrednio do domów i jednocześnie są to krótkie, przedświąteczne odwiedziny oraz okazja do wzajemnego złożenia sobie życzeń. W tym roku towarzyszyła mi P. psycholog.

 

 Dziękujemy P. Krzysztofowi Sitkowi i Pracownikom CHATY POLSKIEJ za pomoc oraz wszystkim Ofiarodawcom za każdy dar włożony do paczek!

-------------------------------------------------------------------------------


 

WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PORADNI W MIĘDZYCHODZIE

 

 

 

W pierwszym i drugim tygodniu nowego półrocza odbyły się WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS III GIMNAZJUM I DLA KLAS VIII, zorganizowane przez pedagoga szkolnego. P. pedagog Barbara Nowak i P. psycholog Anna Bilon rozpoczęły cykl spotkań od klasy VIIIA, zakończono w klasie III B. W przeprowadzenie warsztatów włączyła się także P. psycholog: Sandra Markowska. Spotkania te mają ułatwić uczniom podjęcie właściwej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły średniej i swojego zawodu. Są one także okazją do ciekawych rozmów, wzajemnych pytań i refleksji nad własnym potencjałem.

 

Dziękujemy Pani Dyrektor i Pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za przeprowadzone warsztaty oraz  długoletnią współpracę w tym zakresie.


 

-------------------------------------------------------------------------------

 

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIRZY WYKLĘTYCH
1 MARCA
 
Montaż słowno-muzyczny Niezłomni, Niepokonani był pracą zespołową Nauczycieli,  Uczniów oraz gościnnie wystąpił w przedstawieniu P. Waldemar Rymarski. Swoją refleksją o Łukaszu Cieplińskim, przed występem młodzieży, podzielił się P. Jan Kołupajło.
Łzy wzruszenia i słowa uznania gości akademii były nagrodą dla całego Zespołu za zaangażowanie i włożony wysiłek w przygotowanie uroczystości. Uczniowie Gimnazjum i klasy VIII A spisali się wspaniale!!
 
 


-------------------------------------------------------------------------------


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

DZIEŃ SYBIRAKA W KWILCZU


Kolejny rok i kolejna uroczystość z okazji Dnia Sybiraka... 

Dziękuję szczególnie Młodzieży za mobilizację i zaangażowanie w montaż słowno - muzyczny Skradzione lata

Wzruszenie publiczność było najlepszym dowodem na to, że byliście pełni ekspersji i Wasz przekaz dotrał do odbiorców!!!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 CYKL SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SP I GIMNAZJUM

10 listopada 2017 r. uczniowie klasy IIIc SP wraz z wychowawcą P. Agatą Tomkowiak gościli P. sierżanta Waldemara Rymarskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu: Bezpiecznie to wiedzieć i znać-środowisko lokalne i jego wartości.Celem spotkania było zwiększenie świadomości dzieci w zakresie ekologii i gospodarki wodnej oraz poszanowania naturalnych zasobów swojej Małej Ojczyzny. Uczniowie klasy trzeciej z uwagą przysłuchiwali się informacjom, że muszą czuć się odpowiedzialni za nasze środowisko, a ta odpowiedzialność przejawia się w codziennych czynnościach (segregacja śmieci, szanowanie terenów zielonych, mądre użytkowanie wody itp.). Obecność P. policjantawzbudzała duże zainteresowanie, podobnie jak lekcja, którą przeprowadził.

 

22 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się spotkania młodzieży klas siódmych i drugich Gimnazjum z funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie-P. Waldemarem Rymarskim. Organizowane przez pedagoga szkolnego spotkania mają swoją długoletnią tradycję, a narastające zagrożenia, związane z rozwojem cywilizacyjnym,poszerzają tę problematykę z każdym rokiem. ,,Dopalacze niszczą życie”. Demoralizacja i odpowiedzialność karna. To były tematy przewodnie tych spotkań. Pan Policjant obrazowo i profesjonalnie przedstawił zagrożenia, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie w dzisiejszym świecie. Sugestywnie uświadomił także skutki zażywania dopalaczy oraz innych zachowań nacechowanych demoralizacją. 

 

27 i 28 listopada 2017 r. dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych młodzież klas siódmych i trzecich Gimnazjum uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych nt.: Uzależnienia. Nie daj się wciągnąć.Warsztaty pogłębiły wiedzę młodzieży w zakresie środków uzależniających-w tym narkotyków. Natomiast warsztaty dla uczniów klas szóstych odbywały się pod hasłem: Przemoc. Nie bądź ofiarą!Zajęcia przeprowadziła P. psycholog Agnieszka Telega reprezentująca firmę KROKUS. Przekazując naszej młodzieży ważne treści dokonała też oceny zachowań uczniów w poszczególnych klasach. W przeważającej części były to oceny bardzo pozytywne:)

Dziękujemy Osobom prowadzącym spotkania profilaktyczne z młodzieżą  oraz Tym, którzy wspierają te działania.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĄTECZNE PACZKI W NASZEJ SZKOLE

 

Akcja świątecznych paczek w naszej szkole ma już swoją długoletnią tradycję. Wolontariat Szkolny przy współpracy z pedagogiem, jak co roku, mobilizowali młodzież do zbiórki żywności i słodyczy, które mają sprawić odrobinę radości wytypowanym rodzinom. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę w Chacie Polskiej i w Sklepie ABC – za wyrażoną zgodę dziękujemy Właścicielom sklepów. W wyniku tej akcji powstało 12 paczek, które dotarły do rodzin przed świętami. Dziękujemy również naszemu Bankowi Spółdzielczemu za świąteczne upominki, które także wzbogaciły  paczki.

 

Dziękujemy Ofiarodawcom za każdy gest dobroci i wszystkim za okazaną pomoc.

 

===================

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ZAGROŻENIA W SIECI

13 i 14 marca uczniowie klas V, VI i VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez P. psycholog Michalinę Sobańską. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w sieci i jak mądrze korzystać z Internetu, aby nie stać się jego ofiarą….

Poruszane problemy okazały się bliskie uczniom, czego przejawem były zadawane pytania, aktywne uczestnictwo i rozmowy z Panią Michaliną, które kontynuowano jeszcze w czasie przerw.

Dziękujemy P. psycholog za ciekawy przekaz i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za współpracę i wspieranie działań profilaktycznych naszej szkoły.

--------------------------------------------------------------

Dzień Profilaktyki w Ostrorogu

 

Już po raz czwarty 12 czerwca 2018 r.  młodzież naszej szkoły wzięła udział w  profilaktycznej akcji, która odbywa się pod hasłem MAM ODWAGĘ IŚĆ PRZEZ ŻYCIE MOJĄ WŁSNĄ DROGĄ. Inicjatorem imprezy, realizowanej w ramach programu PaT, jest II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Szamotułach.

 

Barwny przemarsz młodzieży z różnych szkół naszego regionu jest swoistym świętem młodości i okazją do wyrażania radości oraz promowania życia bez używek i nałogów. Podkreślano  podmiotowość i wartość każdego młodego człowieka, a także wzajemną pomoc i budowanie mostów dla zagubionych we współczesnym świecie i doświadczonych przez los. Do tej problematyki nawiązywano w przemówieniach gości, a gospodarze starali się zaprezentować swój dorobek z różnych dziedzin takich jak taniec, sport i śpiew. Szczególnie głośne brawa otrzymał raperski duet dwóch młodych ludzi, którzy poszukują swojej właściwej życiowej drogi. Imprezę zakończyło wspólne odśpiewania hymnu PaT-u. W wyjeździe wzięły udział: klasa II Gimnazjum i klasa VII SP, a Młodzieży towarzyszyły Panie: Olga Lehmann, Bata Pijanowska-Wanecka oraz Monika Harajon.

 

Serdecznie dziękujemy naszej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w organizacji wyjazdu i pokrycie kosztów przejazdu uczniów!