Aktualności

30 lipca 2020 10:44 | Aktualności

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ - egzamin ósmoklasisty

W dniu 31.07.2020 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 w sekretariacie, wydawane będą zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenie może odebrać uczeń, rodzic lub prawny opiekun za potwierdzeniem odbioru. Prosimy podczas odbierania zaświadczeń o zachowanie reżimu sanitarnego. ...

czytaj więcej »

14 lipca 2020 13:19 | Aktualności

OGŁOSZENIE NR 2

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu ul. Kard. Wyszyńskiego 20 ,64-420 Kwilcz zatrudni od 01września 2020 r. nauczyciela muzyki z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

czytaj więcej »

14 lipca 2020 13:17 | Aktualności

OGŁOSZENIE NR 1

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu ul. Kard. Wyszyńskiego 20, 64-420 Kwilcz zatrudni od 01września 2020 r. nauczyciela wspomagającego do prowadzenia zajęć w szkole z dzieckiem autystycznym. Wymagane jest co najmniej stopień licencjata z pedagogiki specjalnej zrealizowane na studiach...

czytaj więcej »

24 czerwca 2020 18:52 | Aktualności

Rozdanie świadectw

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26.06.2020 r. (PIĄTEK) ODBIÓR ŚWIADECTW, NAGRÓD I DYPLOMÓW U WYCHOWAWCÓW W SALACH. OD GODZ. 8.00 DO 9.00 KLASY PIERWSZE, TRZECIE, CZWARTE I PIATE; OD GODZ. 9.00 DO 10.00 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, KLASY DRUGIE SZÓSTE I SIÓ

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 21:08 | Aktualności

Zapraszamy do pomagania

https://www.facebook.com/szkolakwilcz/videos/298239531348208/

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 21:07 | Aktualności

Pomagamy

https://www.facebook.com/ckie.kwilcz/videos/273684167038950/

czytaj więcej »